Graz förvärvar verksamhet av Brüggemann System AB

Graz förvärvarar Brüggemann System ABs verksamhet för utveckling av tjänstepensionssystem. Verksamheten består av systemplattformen PensAd med tillhörande kunder och personal. Plattformen är en lösning för tjänstepensionskassor och livbolag för administration av förmåns- och premiebestämda tjänstepensioner. Lösningen används av flera ledande pensionskassor och bidrar till att effektivisera administrationen av försäkringsavtal.

”Genom förvärvet stärker vi Graz position som en av få leverantörer i Sverige av moderna och beprövade systemlösningar för livmarknaden.”, säger Graz VD Jonas Olsson.

Mer om Graz

Vill du veta mer om Graz Sweden AB, besök www.graz.se/press-sverige

Share article

Let's talk!

Contact us today to discuss your unique needs and request a personalized demo.

Vamos conversar!

Let's talk!