Graz kvalitets- och säkerhetsarbete premierat – certifieras enligt ISO 9001 & 27001

Graz verksamhet för utveckling och implementering av sitt data warehouse (datalager) för finansiella institutioner har certifierats enligt ISO 27001-standarden för informationssäkerhet och enligt ISO 9001-standarden för kvalitet. Graz är den första leverantören av data warehouse i Sverige som får både dessa certifieringar.

Standarderna säkrar en hög kvalitet och en hög informationssäkerhet med fokus på de risker som kan uppstå i en verksamhet som vänder sig till finansiella institutioner som hanterar stora volymer känslig och värdefull information.

-Vårt system hanterar affärskritiska processer för ledande svenska och internationella företag, vilket ställer mycket höga krav på kvalitet och informationssäkerhet. I vårt ständiga arbete med att vara ledande inom rapportering och data warehouse för finansiella institutioner så var det ett naturligt steg för oss att säkerställa att vi lever upp till kraven i ISO 27001 och ISO 9001-standarderna, säger Jonas Olsson, VD på Graz Sweden AB.

Certifieringen har utfärdats av Det Norske Veritas, DNV, ett av två certifieringsföretag som är ackrediterade för ISO 27001 / 9001 i Sverige. Totalt sett finns det 10 företag i Sverige som är certifierade enligt ISO 27001 och ISO 9001. De flesta av dessa företag är verksamma inom försvarsindustrin.

För mer information, kontakta:

Jonas Olsson, VD, Graz Sweden AB
T: +46 8 650 34 00
e-mail: jonas.olsson@ graz.se
web: www.graz.se

Om Graz:

Graz Sweden AB är ett IT-bolag som hjälper finansiella institutioner att sina effektivisera analys- och rapporteringsprocesser. Bolaget har utvecklat Hinc, det första kommersiella data lagret för finansiella institutioner, som bland annat används av det största fondbolaget i Skandinavien.

Share article

Let's talk!

Contact us today to discuss your unique needs and request a personalized demo.

Vamos conversar!

Let's talk!