Intervju med VD Jonas Olsson

Graz senaste framfart har uppmärksammats i media och Graz VD, Jonas Olsson, medverkade nyligen i en kort intervju.

I intervjun berättar han bl.a. om hur Graz fortsätter växa, trots finanskris, eftersom företaget kan erbjuda kostnadseffektivare lösningar för dataintegration. Han tar även upp Graz effektiva datalager Hinc, behovet av nyrekrytering, dotterbolaget Graz Advantage och samarbetet med Swedbank Robur.

Läs hela intervjun på här.

Share article

Let's talk!

Contact us today to discuss your unique needs and request a personalized demo.

Vamos conversar!

Let's talk!