IT-bolaget Graz Sweden AB rekryterar tidigare digitaliseringsministern Khashayar Farmanbar som strategisk rådgivare

Förbättrad dataintegration och dataförsörjning är avgörande för att svenska företag och offentliga organisationer skall lyckas med AI och digitalisering.

Stockholm, Sverige, 2024-04-11: Graz Sweden AB, ett SaaS bolag inom dataintegration och säkra ISO-betalningar, meddelar under dagen att Khashayar Farmanbar blir strategisk rådgivare till bolaget.

– Vi är mycket glada över att välkomna Khashayar Farmanbar som strategisk rådgivare till Graz. Hans gedigna kompetens och erfarenhet av IT i kombination med en bakgrund som framgångsrik IT-entreprenör kommer att vara av stort värde för Graz. Jag ser fram emot att tillsammans skapa bästa möjliga förutsättningar för att ytterligare stärka Graz position inom dataintegration och säkra ISO-betalningar och fortsätta vår tillväxt på såväl befintliga som nya marknader, säger VD Jonas Olsson.

Bakgrunden till satsningen är de senaste årens förändringar på marknaden där företag och offentliga organisationer får ett allt större behov av tekniklösningar som hjälper till att få data mellan olika system och organisationer att fungera tillsammans och öka graden av digitalisering och nyttjande av AI.

För att möta dessa behov krävs smarta, säkra och skalbara tekniska lösningar som kan förkorta ledtider för utvecklare och produktägare. Graz utmärker sig inom detta område, särskilt med vår No-code produkt IDX för effektiv dataintegration.

– Trenden är tydlig i samhället. Vi går mot ett allt mer datadrivet samhälle där en effektiv strategi för dataförsörjning blir avgörande för framgångsrik digitalisering och AI-initiativ, säger Khashayar Farmanbar. Jag är glad att kunna bidra till att stärka Sveriges digitaliseringsresa där jag ser att Graz har en viktig produkt. Enkel hantering och tillgång till nya datamängder är viktigt för att träna och förbättra AI-modeller samt att digitalisera nya processer.

Om Graz Sweden AB
I över 20 år har Graz legat i framkanten när det gäller att lösa några av marknadens mest komplexa och mest krävande datautmaningar. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, levererar Graz lösningar som gör det möjligt för företag att utnyttja och hantera stora volymer data —vilket hjälper dess kunder att hantera nya regelverkskrav, förbättra sin konkurrenskraft, modernisera sina betalningslösningar och mer. För att lära dig mer om IDX från Graz, besök: graz.se/idx.

Kontakt information

Jonas Olsson, CEO, Graz Sweden AB

Email: 20240411@graz.se

Phone: +46 8 650 34 00

Share article

Let's talk!

Contact us today to discuss your unique needs and request a personalized demo.

Vamos conversar!

Let's talk!