SAPSA IMPULS Online med Graz – Storbank automatiserar integration med SAP Cloud Platform

För att kunna utveckla och ta del av nya finansiella tjänster ökar företagskunder och interna stakeholders krav på automatisering och integration. Tillsammans med SAP arbetar Graz för att leverera en strategisk plattform för integration baserad på SAP Cloud Platform till en av de svenska storbankerna. Lösningen ska rullas ut till hundratals företagskunder.

Share article

Let's talk!

Contact us today to discuss your unique needs and request a personalized demo.

Vamos conversar!

Let's talk!