Play Video

IDX ISO20022 Presentation och demonstration (Swedish)

Presentation och demonstration hur IDX kan hjälpa till med ISO 20022 processen. Vi visar hur IDX ser ut och hur man bygger upp processer för att översätta en enkel fil till en ISO20022-fil följt av en demo där vi faktiskt gör en körning med stora datamängder.

Let's talk!

Contact us today to discuss your unique needs and request a personalized demo.

Vamos conversar!

Let's talk!